Di Akhir Zaman Nanti 1 Orang Lelaki Diikuti 50 Wanita

Tahukah Anda Di Akhir Zaman Nanti 1 Orang Lelaki Diikuti 50 Wanita | TELAH menceritakan kepada kami Muhammad bin Al ‘Alaa’ telah menceritakan kepada kami Abu Usamah dari Buraid dari Abu Burdah dari Abu Musa radliallahu ‘anhu,

Dari Nabi Shallallahu’alaihiwasallam bersabda: “Pasti akan datang pada manusia suatu zaman yang ketika seseorang berkeliling membawa shadaqah emas, lalu ia tidak mendapati seseorang yang mahu menerimanya lagi.

Lalu akan terlihat satu orang lelaki akan diikuti oleh lima puluh orang wanita, yang mereka mencari kepuasan dengannya kerana sedikitnya jumlah lelaki dan banyaknya wanita.”

Dalam hadis lainnya, dari Anas Ra bahawa Rasulullah SAW bersabda, “Di antara tanda tanda kiamat adalah kurangnya ilmu, munculnya kebodohan, tersebarnya perzinaan, banyak wanita, dan sedikitnya lelaki sehingga lima puluh wanita mempunyai satu lelaki,” (HR Bukhari).

Hadis ini nampak jelas sekali sangat tepat dengan hadis Nabi yang menjelaskan bahawa mendekati kiamat, akan ada banyak perzinaan. Perzinaan itu tidak akan terjadi kecuali jumlah wanita lebih banyak berbanding lelaki.

Akhirnya , setiap lelaki memiliki empat puluh – lima puluh wanita sebagaimana disebutkan dalam hadis tersebut.

Dikatakan bahawa pada saat itu, satu lelaki berbanding empat puluh hingga lima puluh wanita. Setiap kali para wanita itu menjumpai lelaki , mereka akan mengatakan, “Nikahilah aku, nikahilah aku !”